Popular Articles

ติดต่อเรา

แผนที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วิทยาเขตพัฒนาการ

        1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 1025
        ชั้น 1 อาคาร 1   โทร  02-320-2777 ต่อ 1121, 1460

วิทยาเขตร่มเกล้า

         77 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
         ชั้น 2 อาคาร 2   โทร  02-904-2222